חסר רכיב

כתבות אחרונות

צוות מתאם 25.10.16

צוות מתאם 25.10.16

צוות מתאם 25.10.16 מוזיאון יער שאלות כלכליות טורבינות


צוות מתאם 23.5.16

צוות מתאם 23.5.16

צוות מתאם 23.5.16 דיון בתוצאות סקר עמדות ציבור


צוות מתאם 19.7.16

צוות מתאם 19.7.16

צוות מתאם 19.7.16 הצגת תכנית שילוט תכנית סקר כנס מחקרי מגידו 6