ת.ד.90001 עפולה
טל: 04-9598444
פקס: 04-9598400
צרו קשר לדף הבית הוסף למעדפים
מגידו
התפיסה ביוספרית והמרחב הביוספרי  -  כאן אצלנו במגידו

 

התפיסה הביוספרית היא תפיסת חיים חובקת עולם המציעה דרכים להתמודד עם הקונפליקט העולמי של הגידול הדרמטי באוכלוסיית האדם בעולם, והשימוש במשאבי הטבע המוגבלים ההולכים ונגמרים על הכדור. בבסיס התפיסה הביוספרית עומדת תפיסת ה"קיימות".  קיימות קוראת לחיים טובים בצניעות, המשך התפתחות ופיתוח, ושימוש מושכל במשאבי הטבע וערכי המורשת - כך שיישאר מהם גם לנו וגם לבנינו ולדורות הבאים אחרינו.


התפיסה הביוספרית מתנהלת במונחים של גישור ופועלת להתמודד עם בעיות בדרך של פתרון קונפליקטים בין כל בעלי הענין.


עקרונות התפיסה הביוספרית הם שמשמשים כארגז הכלים וכלי החשיבה המוביל בקביעת כללי הניהול וההתנהלות של מערכת חיים אזורית כוללת.


מרחב ביוספרי הוא תוצאה ותוצר של אימוץ התפיסה הביוספרית והטמעתה כיסוד מארגן בכל תחומי החיים.


מרחב ביוספרי הוא כלי להגנה ושמירה על מערכות חיים ואקולוגיה, והבטחת קיומן הבריא לאורך זמן.

 

1. ניהול מרחב ביוספרי מנסה להתמודד עם צורכי הקיום והפיתוח של האדם והקהילה מול הצורך לשמור ולהגן על משאבי טבע ומורשת עבור הדורות הבאים  - בכל תחומי החיים.

 

2. התפיסה הביוספרית טוענת כי לא יתכנו חיים סבירים לאדם ללא זיקה וחיבור לטבע ולתוצריו הייחודיים

 

3. במגידו, המרחב הביוספרי הוא כלי שתפקידו לעזור לכולנו להגן ולשמור על אופיו הכפרי של האזור לאורך ימים.  המרחב הביוספרי במגידו ינוהל כנגזר מתוכנית האב שגובשה על ידי התושבים בתהליך ציבורי פתוח.

 

4. מרחב ביוספרי הוא תהליך מתמשך ואינו יישות או ארגון.

 

5. מרחב ביוספרי הוא מצד אחד תפיסה פילוסופית, ומצד שני הוא כלי לניהול ממשק האדם בסביבתו.

   

6. מרחב ביוספרי מחולק ל 3 סוגי אזורים:
א. "איזורי גלעין" ובהם שימור אקולוגי ב"אפס ממשק" .
ב. "איזורי מעבר" בעלי ממשק אדם אינטנסיבי (מגורים, תשתיות וכו' )
ג. "איזורי חייץ" המחברים ביניהם ומגנים על איזור הגלעין.

 

7. ניהול מרחב ביוספרי מושתת על ניהול רשתי - מערכתי - רב תחומי ולא על ניהול הירארכי.  

  

8. ניהול מרחב ביוספרי מושתת על ניהול קונפליקטים וניסיון להגיע להסכמות רחבות ככל הניתן של בעלי הענין במרחב.

 

9. מרחב ביוספרי כולל מערכת מחקר וניטור התומכת בקבלת החלטות.

 

10. ציבור התושבים ובעלי העניין הם שותפים מלאים בתהליך קבלת ההחלטות. המבנה הארגוני של המועצה הותאם על מנת להבטיח כי תישמר לציבור הזכות והאפשרות להוביל את תהליך קביעת המטרות הערכיות המנחות את פעילות המנגנון הסטטוטורי במרחב גם בהמשך.

 

11. מרחב ביוספרי מוצלח פירושו קיומה של קהילה אזורית חייה, תוססת ומתפתחת, המקבלת על עצמה מרצונה החופשי הגבלות והתניות המאפשרות לה ולתושביה קיימות מלאה בכל תחומי החיים.