ת.ד.90001 עפולה
טל: 04-9598444
פקס: 04-9598400
צרו קשר לדף הבית הוסף למעדפים
מגידו

 

 

המועצה הבינלאומית לאדם וביוספירה של אונסק"ו

הכריזה על מרחב רמת מנשה

כמרחב ביוספרי בישראל

 

 

 

מועצת אונסק"ו בכינוסה בדרזדן שבגרמניה

העניקה ביום ד', 29/6/11, 

 כבוד גדול לישראל עם ההכרזה על המרחב הביוספרי במגידו.

 
"המרחב הביוספרי מהווה שיטת ניהול מוניציפאלית  אזורית חדשנית ששמה

דגש על המשך התפתחות האדם תוך מחויבות גדולה לשמירה על ערכי טבע, נוף ומורשת ודאגה להעברתם גם לדורות הבאים"

 

המועצה האזורית מגידו מבקשת להעצים את תושביה ואת בעלי העניין והקניין בתחום המרחב הביוספרי, באמצעות

הציבור המתווה מדיניות ומבקר את ביצועה.

אחרי שנה של דיונים בשיתוף הציבור נתקבלו הסכמות על פיהם פועל המרחב לקידום שמירה וקיום החקלאות

ולהגנה  על השטחים הפתוחים ועל המגוון הביולוגי. המועצה מקדמת במהלכיה איזון בין הפיתוח לבין השימור וטיפוח הערכים הגיאוגרפים והאקולוגיים, ההיסטוריים-תרבותיים והקהילתיים, במתן מענה לצרכי התושבים והיישובים לדור הזה ולדורות הבאים.

 

ראש המועצה האזורית מגידו, חנן ארז, הינו חלוץ מוביל של יצירת דגם חדש של מערכת מוניציפאלית, המגדיר

מחדש את תפקידיה של המועצה האזורית ואת אחריותה, בניהול מגוון מרכיבי החיים באזור.

 "טיפוח המורשת, רוח המקום ושיתוף הציבור, הינם מרכיבים מרכזיים ומכריעים בתהליכי המשילות האזורית.

על כן פועלת המועצה לקידום שיתוף הציבור במנגנוני הפעולה הייחודיים למרחב הביוספרי ", אומר חנן.

 

 

לתהליך בניית ההסכמות ותכנון המרחב חברו: תושבי המועצה, הקרן הקיימת לישראל, רשות הטבע והגנים, החברה להגנת הטבע, משרדי החקלאות, הגנת הסביבה, החינוך, הפנים - מינהל התכנון ומפעם, הרווחה והשירותים החברתיים, החברה הממשלתית לתיירות, החטיבה להתיישבות, הרשות לפיתוח הגליל, מכון השל, מרכז המועצות האזוריות, צה"ל, שב"ס, כביש 6, חברת החשמל, מחוז צפון יחד עם גופי תכנון ושיתוף ציבור – לצוותי עבודה משותפים בניהול התושבים על בסיס החלטות דמוקרטיות ללא מעמד יתר.

 

להכרה כמרחב ביוספרי ע"י אונסקו קדם מהלך אישור  ע"יMAB  ישראל בראשות פרופסור אוריאל ספריאל

ונציגי אונסק"ו ישראל.

 

 

 

 

לכתבה שפורסמה עם היוודע דבר ההכרזה - אתר הטיולים x-net - לחץ כאן...

 

חנן שלום,

 

הנדון: הכרזת אונסקו על מרחב מנשה כמרחב ביוספרי בישראל

 

 

אני גאה ונרגש לברך אותך בשם המועצות האזוריות בישראל, על ההישג והכבוד לו זכיתם, בדמות הכרת אונסקו ב"מרחב רמת מנשה", כמרחב ביוספרי בישראל. 

מדובר בהישג של כלל הקהילה והוא פרי עבודה מאומצת, ערכית וציונית, אולם לא פחות מכך, מחוייבות ואחריות רבה, שקהילת מועצה אזורית מגידו לוקחת על עצמה.  

אין לי ספק, כי אתם נחשון שהולך בראש המחנה של המועצות האזוריות, אשר לקחו על עצמן להבטיח ולפעול לקיום הרמוני של פיתוח מושכל, שיאפשר מתן מענה לצרכי ההווה, ביחד עם שמירת השטחים הפתוחים ואוצרות הטבע למען הדורות הבאים. 

חנן,ההישג אמנם הוא של כל הקהילה אולם אין לי ספק כי הוא נשען על  מנהיגותך, והעוצמה הפנימית והערכית, שמובילה אותך לאורך כל השנים. 

אנא העבר את הערכתנו וגאוותנו על הישגכם לקהילת תושבי מגידו.

  

 בכבוד, הערכה וידידות רבה,

שמואל ריפמן

יו"ר מרכז המועצות האזוריות

וראש המועצה האזורית רמת הנגב

 

 

 

לחנן שלום, 

 

ברכותי להכרה הבינלאומית ביוזמתך ותודותי למנהיגותך, שהביאה לצליחת כל המכשולים בדרך אל הצטרפות המועצה, באמצעות המרחב הביוספי, למסגרת בינלאומית מכובדת.

המתחיל במצווה אומרים לו גמור. אז למחרת החגיגות - לחזור ולהפשיל שרוולים ולצאת לדרך הקשה אולי יותר, של מימוש ההפעלה וההתנהלות של המועצה כמרחב ביוספרי!

 

אאחל לך הצלחה גם במשימה זאת, וועדת אדם וביוספרה של אונסקו תסייע בידך כפי שתצטרך ובמידת יכולתה.

 

בהערכה,

אוריאל ספריאל

יו"ר ועדת אדם וביוספרה

 

 

מה "יוצא לנו" מהכרת אונסק"ו במרחב ביוספרי רמת מנשה?

 

* חיזוק עצמאות
* הגנה על הקיים
* מינוף ייחודי להתחדשות ושינוי.
* הזדמנות לחיים קהילתיים ייחודיים ובעלי משמעות.
* פתיחת פתח חדש ליישומים כלכליים, מדעיים, חברתיים.

 

מה המשמעות?

• הגדלת פוטנציאל השותפות וההשפעה שיש לתושב על המדיניות וקבלת ההחלטות הקשורות לחייו ולסביבתו הקרובה.

• אבטחת ושימור האופי והצביון הכפרי של הישובים וסביבותיהם, בכלל זה העלאת ערך הנכסים של הפרט והקהילות.

• פתיחת ערוצים חדשים, שלא היו קיימים בעבר, לשיתופי פעולה בין המועצה ותושביה לקהילות וגופים מקצועיים, אקדמאים וכלכליים, בארץ ובחו"ל.

• חיזוק ואבטחת העיסוק החקלאי ברחבי המועצה.

• חיזוק פוטנציאלי ומתן ערך מוסף לתעסוקות מקומיות.

• חיזוק פוטנציאל המועצה ויישוביה, כמרכז וכאבן שואבת של משאבים אנושיים, כלכלים ותרבותיים, בארץ ובחו"ל.

• הצבת המועצה על רשת בינלאומית של מאות מרחבים ביוספרים בעולם, דבר הפותח אפשרויות לשיתוף פעולה בתחומים רבים (כלכלים, אקדמאים, מקצועיים, תרבותיים ועוד).

• חיזוק ואבטחת עצמאותה של המוניצפאלית של המועצה, על מנת שכל השאר יתקיים.