ת.ד.90001 עפולה
טל: 04-9598444
פקס: 04-9598400
צרו קשר לדף הבית הוסף למעדפים
מגידו
מעורבות הספריה האזורית בפרויקט המרחב הביוספרי


תיאור הפרויקט

בספרייה יהיה מאגר מידע בנושא המרחב הביוספרי ברמת מנשה. המאגר יכלול ספרים, כתבי עת, מאמרים, חומר לא ספרי, פורטל מידע, מאגרי מידע אקדמיים בתחום הסביבה והקהילה, עבודות אקדמיות בנושא, עבודות תלמידים, תקליטורים וכל סוגי המדיה.
המאגר ילווה את פרויקט המרחב הביוספרי במועצה. יצבור את המידע שייאסף תוך כדי הטמעת הפרויקט וכן ייתן שירות לעוסקים בתחום.


רציונל הפרויקט

הצטרפות ובחירה ברעיון של מרחב ביוספרי תתקיים לאחר למידת הנושא והבנה מהותית של משמעויותיו.
כדי לסייע בהצטרפות של הקהילות והתושבים באיזור לרעיון יש לתת שירותי מידע מירביים, נוחים, זמינים ומגוונים לכל סוגי האוכלוסייה. הספרייה האזורית היא המקום המתאים להוות מרכז מידע כזה.


מטרות

1. ריכוז כל הפרסומים וחמרי ההסברה במקום אחד- בספרייה האזורית, כדי שיהיה זמין ונוח לשימוש לכל תושבי האיזור.
2. תיעוד תהליך הטמעת הפרויקט באזור.
3. הכנת מידע לתיירות באיזור.
4. מרכז המידע בספרייה יסייע להכנת ניירות עמדה לקראת דיונים בבעיות ובמחלוקות.
5. מרכז המידע יישרת הכנת עבודות חקר לגבי נושאי הסביבה והקהילה ויעודד הכנת עבודות כאלה על ידי תלמידי בתי הספר היסודיים, בית הספר התיכון והפנימיות  ועד לסטודנטים באוניברסיטאות ולחוקרים מתוכן.
6. המרכז יהיה פתוח לציבור הרחב ויעודד נגישות ללמידה ולהטמעה של הנושא הביוספרי.


יעדים:

1. הקמת פורטל  באינטרנט.
2. רכישת מאגרי מידע אקדמיים.
3. איסוף כל העבודות שנכתבו באקדמיה על האיזור.
4. מפתוח חומר ספרי ולא ספרי.
5. איסוף מסמכים על תהליך ההטמעה של הפרויקט
6. איסוף חומרים רלבנטיים בקהילות ומיקומם בספרייה.
7. הגדרת שיתוף הפעולה עם בית ספר תיכון מגידו בכל נושא השימוש במתקנים של בית הספר.

 

הכינו את המסמך:
דליה דגון – מנהלת ספריית בית ספר תיכון מגידו
אלישבע אכמון – מנהלת הספרייה האזורית.