צוות תעסוקה ופרנסה – סיכום ישיבה מיום 23.12.08
ת.ד.90001 עפולה
טל: 04-9598444
פקס: 04-9598400
צרו קשר לדף הבית הוסף למעדפים
מגידו
צוות תעסוקה ופרנסה – סיכום ישיבה מיום 23.12.08

 

הפיכת תוכנית האב לתוכנית פעולה


משתתפים:

משה אכמון - משמר העמק
איציק חולבסקי - גזבר המועצה
דניאלה לין - מעברים בעמק
גיל דרור - יוקנעם מושבה
שוקי ליס - יוקנעם מושבה
רע תלמי - פרויקט הקמת המרחב הביוספרי

 

 

מטרת הפגישה:

הפיכת תוכנית האב לתוכנית פעולה  - איך להפוך הרעיונות והערכים לנושאים לטיפול עם יעדים מדידים


1. האם נכון שהגוף שייצר את הפרוגרמה הרעיונית יהיה אחראי גם על יישומה ?
2. האם המועצה איתרה את הגוף / המנוע המסוגל להניע את התהליך ?
3. נושא התעסוקה מטופל על ידי מספר גורמים :
• "מעברים בעמק ( חברה משותפת למספר מועצות אזוריות + הסוכנות היהודית )  פועלת להקמת מרכז הכוונה וקידום תעסוקה במועצה
•  ישנם פרויקטים לקידום תעסוקה ירוקה בשת"פ עם עיר כרמל
• פארק תעשיה מבוא כרמל מקודם על ידי יואל סיגל
• מתוכננת פתיחת מט"י למועצה

 

צריך לבנות מחדש צוות מוביל לנושא התעסוקה והפרנסה שירכז תחתיו גם את עבודת הצוות ציבורי  - לוודא  הקמת הצוות – רע – לא יאוחר מ 28/2/2009

 

משימות לביצוע:
• ליצור תהליך רישוי מהיר לעסקים קטנים הכולל גם ליווי והדרכה.
• ליצור מדד כמותי של זמן לתהליך הרישוי
• לפרסם כללים והתאמות של עסקים רצויים/ לא רצויים במרחב הביוספרי
• להגדיר עסקים מועדפים – וליצור תוכנית לקידומם
• לפתח מותג חקלאי למרחב

 

שמירת קו המינמום בהרכב הארנונה:
לפתח מדד ברור ושקוף של יחס הרכב הארנונה משטחי מגורים ומשטחים שאינם למגורים  - גזבר המועצה  - 31.3.2009
להגדיר יעדים שנתיים ומדדי הצלחה / כישלון – גזבר המועצה  - 31.3.2009
לתת לכך ביטוי משימתי בתוכנית העבודה השנתית  של אגף הכספים במועצה ( הגדרת שיטה ודרכים להגעה ליעד ) - גזבר המועצה  - 31.12.2009

 

 

פתיחת עסקים קטנים להקטנת היוממות:
• לעשות מיפוי שנתי של בקשות בישובים ובהרחבות.
• לפתוח ערוצי תקשורת בין התושבים לבין יחידות מש"א במפעלי וישובי המעצה.
• ליצור פלטפורמה של פרסום / לוחות מודעות אלקטרוני לשיווק עסקים קטנים.
• ליצור פורום תעסוקה , להגדיר תחומי העיסוק ולפרסם ברבים.
• יעד של   20%-30% בלבד עובדים מחוץ לשטח המועצה : האם היחס נכון ?  לבדוק עם גורמים מקצועיים
• חיפוש שטחים אפשריים לתעשיה/ תעסוקה   - לעשות מיפוי מצאי שטחים בישובים

 

פל"ח
• הועדה המחוזית יזרעאלים מכינה תוכנית כוללת לפלח בשובים בשתי המועצות ביחד
• יש לערוך דיון ציבורי בשאלה אילו עסקים מוצרים ואילו יש לדחות  בפל"ח בישובים  להגדיר מה כן ומה לא, לפרסם ברבים ולהקפיד בועדות התיכנון
• לחוקק חוקי עזר מתאימים לאכיפת נושא הפל"ח

 

רשם: רע תלמי

 

האחריות לביצוע המשימות שלא שויכו עדין תעשה בהמשך לאחר הגדרת  ה"קטר החדש"  לנושא פרנסה ותעסוקה.